free bootstrap themes

Bodysenz

Sensomotorisk träning

Mobirise

Senso betyder sinnen och motorik betyder hur vi rör oss. För att vi ska kunna utvecklas och kunna uppleva omvärlden behöver våra sinnen och motorik samarbeta. Utvecklingen sker oftast naturligt hos barn.

Alla föds vi med en uppsättning av primitiva reflexer i kroppen. Reflexerna är ofrivilliga rörelser som avlöser varandra vartefter barnet utvecklas. Från att lyfta på huvudet, till att åla, krypa och sedan resa sig upp och
stå, gå och springa. Från att reflexen startar ett rörelsemönster tränar barnet rörelsen tills den har kontroll över den och blir automatiserad. De primitiva reflexerna ligger i hjärnstammen och vartefter barnet tränar kopplas högre nivåer in, limbiska systemet och neocortex. Då rörelsen är färdigutvecklad kan barnet göra flera saker samtidigt och förutsättningar finns för fortsatt utveckling.

Om en rörelse inte är färdigutvecklad, kan reflexresterna påverka rörelsemönstret och det blir svårt att kontrollera kroppens rörelser. Barnet har svårt att styra över sin kropp. Vartefter vi blir äldre börjar vi kompensera mot dessa impulser som reflexresterna kan ge. Vilket kan leda till olika spänningstillstånd i muskulaturen. Hos en vuxen som har reflexrester kvar finns ofta kompensationer i
muskulaturen. Tex. om reflexrester finns kvar i nacken då vi börjar cykla kan det ge problem. Då barnet svänger på huvudet sträcks armen ut på samma sida och det gör att barnet cyklar omkull eller vinglar till.

Ifall barnet inte får träna och får kontroll över rörelsen, leder det till att vi börjar kompensera med att aktivera muskulaturen negativt. Vartefter barnet blir äldre har det lärt sig att hålla emot så armen inte sträcks ut dit huvudet svängs. Men det resulterar istället i olika typer av spänningstillstånd i nacken. Många spänningstillstånd i muskulaturen hos en vuxen kan vara resultatet av en primitiv reflex som inte är färdigutvecklad.  

Mobirise
Mobirise

Med Sensomotorisk träning undersöker vi om, eller vilka primitiva reflexer som inte utvecklats. Efter det görs ett individuellt träningsprogram för att utveckla rörelsemönstren. Den som börjar träna får upprepa de rörelserna som inte är färdig utvecklade. Det görs för att skapa nya kopplingar i nervsystemet och för att automatisera de naturliga rörelsemönstren.

Vem har hjälp av sensomotorisk träning

Sensomotorisk träning är bra för barn, unga och vuxna som har olika typer av inlärningshinder. Svårigheter med att läsa, skriva, koncentrationssvårigheter, dålig balans, klumpighet, plötsliga utbrott, blyghet eller andra svårigheter.

Ifall du är intresserad av, eller om du/ ditt barn skulle må bra av att börja med Sensomotorisk träning. Kontakta mig så bokar vi en tid.

Vid första besöket gör vi en Sensomotorisk utredning, det gör grunden för det träningsprogram du får. Första besöket tar ca 1 h-1,5 h. Träningen gör du sen hemma 10-15 min/ dag i 4-6 veckors tid. Vi bokar in en ny tid för uppföljning och eventuella ändringar i träningsprogrammet.

Träningsperiodens längd är individuell.

Mobirise
Adress

Maansfolkvägen 6
68820 Esse
Finland

Kontakt

0440261803
www.bodysenz.fi
bodysenz@outlook.com